By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Jun Yoshida, MD

4-20-2 Shibaura Bloom Tower #4704
Tokyo, 108-0
Japan

(03) 6435-1817

 

Keisuke Imai, MD

2-2-12-1, Higashitomigaoka
Nara, 63100
Japan

(81) 669291221

 

Kiyoshi Matsuo, MD

Shinshu Univ. School of Medicine 3-1-1 Asahi
Matsumoto, 390-8
Japan

(011) 263372830

 

Yoshiko Iwahira, MD

3F Takanawa, Minato-ku 2-21-43 Ycc Takanawa-Building
Tokyo, 10800
Japan

(813) 57935071

Harunosuke Kato, MD
 

Harunosuke Kato, MD

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0
Japan

(81) 338155411

Yuzo Komuro, MD
 

Yuzo Komuro, MD

2-1-1 Tomioka, Urayasu Department of Plastic Surgery Juntendo University Urayasu Hospital
Chiba, 279-0
Japan

(011) 81473533111

Kotaro Yoshimura, MD
 

Kotaro Yoshimura, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Dept Plastic Surgery, Univ of Tokyo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358008948

 

Motohiro Nozaki, MD

8-1 Kawadacho Shiujuku-ku Plas Surg Tokyo Womens Med. U.
Tokyo, 162-8
Japan

33538112

Robert Kure, MD
 

Robert Kure, MD

Plaza Clinic, 5-5-1 4F Hiroo Shibuya-ku
Tokyo, 150-0
Japan

(03) 5475-2345

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401