By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Kimihiro Nojima, MD.PHD

3-25-8 Nishishinbashi, Minato-ku
Tokyo, 283-6
Japan

(011) 81334331111

 

Motohiro Nozaki, MD

8-1 Kawadacho Shiujuku-ku Plas Surg Tokyo Womens Med. U.
Tokyo, 162-8
Japan

33538112

Kotaro Yoshimura, MD
 

Kotaro Yoshimura, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Dept Plastic Surgery, Univ of Tokyo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358008948

Harunosuke Kato, MD
 

Harunosuke Kato, MD

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0
Japan

(81) 338155411

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS
 

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS

1-1-5 Sendagi Bunkyo-ku Nippon Medical School - Plast Surg
Tokyo, 113-8
Japan

(3) 5814-6208

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401

 

Jun Yoshida, MD

4-20-2 Shibaura Bloom Tower #4704
Tokyo, 108-0
Japan

(03) 6435-1817

 

Takeshi Miyawaki, MD

3-25-8 Nishi Shimbashi Minato - ku
Tokyo, 105-8
Japan

(813) 433-1111

 

Kiyonori Harii, MD

6-20-2 Shinkawa Mitaka-Shi Plastic Surgery
Tokyo, 181-8
Japan

(011) 81422475511

Robert Kure, MD
 

Robert Kure, MD

Plaza Clinic, 5-5-1 4F Hiroo Shibuya-ku
Tokyo, 150-0
Japan

(03) 5475-2345