By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

Kotaro Yoshimura, MD
 

Kotaro Yoshimura, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Dept Plastic Surgery, Univ of Tokyo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358008948

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401

 

Nobuyuki Shioya, MD

Chuou-ku 5f, 3-5-8 Ginza
Tokyo, 10400
Japan

(011) 81352507333

 

Hajime Matsumura, MD

6-7-1 Nishishinju Ku Dept Pl Surg Tokyo Med University
Tokyo, 160--
Japan

(011) 81333426111

Harunosuke Kato, MD
 

Harunosuke Kato, MD

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0
Japan

(81) 338155411

 

Kiyonori Harii, MD

6-20-2 Shinkawa Mitaka-Shi Plastic Surgery
Tokyo, 181-8
Japan

(011) 81422475511

 

Motohiro Nozaki, MD

8-1 Kawadacho Shiujuku-ku Plas Surg Tokyo Womens Med. U.
Tokyo, 162-8
Japan

33538112

 

Yoshiko Iwahira, MD

3F Takanawa, Minato-ku 2-21-43 Ycc Takanawa-Building
Tokyo, 10800
Japan

(813) 57935071

 

Yuji Kikuchi, MD

8-1 Kawada-cho Shinjuku-ku Tokyo Women's Medical University
Tokyo, 162-8
Japan

(011) 333538111

 

Yukio Shirakabe, MD

Roppongi Minato-Ku 5-17-16
Tokyo, 106-0
Japan

(011) 354853081