By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Keisuke Imai, MD

2-2-12-1, Higashitomigaoka
Nara, 63100
Japan

(81) 669291221

 

Shigehiko Kawakami, MD

Daigaku 1-1 Uchinada Kanazawa Med. Univ. Plas. Surg.
Ishikawa, 92002
Japan

(011) 762862211

 

Michiyoshi Hayashi, MD

Mikawa-cho Naka-ku Namiki S Clinic 5-11
Hiroshima, 730-0
Japan

(082) 546-2248

 

Kiyonori Harii, MD

6-20-2 Shinkawa Mitaka-Shi Plastic Surgery
Tokyo, 181-8
Japan

(011) 81422475511

 

Kiyoshi Matsuo, MD

Shinshu Univ. School of Medicine 3-1-1 Asahi
Matsumoto, 390-8
Japan

(011) 263372830

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401

 

Takeshi Miyawaki, MD

3-25-8 Nishi Shimbashi Minato - ku
Tokyo, 105-8
Japan

(813) 433-1111

 

Yohko Yoshimura, MD

Kutsukake Toyoake Fujita Univ-P/S 1-98 Dengakugakubo
Aichi, 470-1
Japan

(011) 562939249

 

Yojiro Inoue, MD

67 Asahi-machi Department of Plastic & Reconstr. Surg
Kurume, 830-1
Japan

(011) 942317569

 

Yukio Shirakabe, MD

Roppongi Minato-Ku 5-17-16
Tokyo, 106-0
Japan

(011) 354853081