By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Keisuke Imai, MD

2-2-12-1, Higashitomigaoka
Nara, 63100
Japan

(81) 669291221

 

Koji Kagawa, MD

1-3412, Sakae
Ashikaga, Tochigi, 32608
Japan

(011) 81284212854

 

Kunihiko Nohira, MD

Otemachi Bldg 2F S-1 W-4 Chuo-ku Soshundo Plas Surg
Sapporo, 060-6
Japan

(011) 81112227681

 

Masaki Takeuchi, MD

477-96 Owadashinden Dept. of Plastic Surgery, Tokyo Women's Medical University, Yachiyo Medical Center
Yachiyo City, Chiba, 276-8
Japan

(81) 474506000

 

Nobuyuki Shioya, MD

JPtower 26F 2-7-2 Marunouchi Anti-Ageing Network
Chiyoda-ku Tokyo, 100-7
Japan

(81) 332011114

 

Shigehiko Kawakami, MD

Daigaku 1-1 Uchinada Kanazawa Med. Univ. Plas. Surg.
Ishikawa, 92002
Japan

(011) 762862211

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS
 

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS

1-1-5 Sendagi Bunkyo-ku Nippon Medical School - Plast Surg
Tokyo, 113-8
Japan

(3) 5814-6208

 

Yohko Yoshimura, MD

Kutsukake Toyoake Fujita Univ-P/S 1-98 Dengakugakubo
Aichi, 470-1
Japan

(011) 562939249

Robert Kure, MD
 

Robert Kure, MD

Plaza Clinic, 5-5-1 4F Hiroo Shibuya-ku
Tokyo, 150-0
Japan

(03) 5475-2345

 

Mitsuo Hatoko, MD

Bessyo 3-5
Kashiba, 639-2
Japan

(011) 81745765757