By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Motohiro Nozaki, MD

8-1 Kawadacho Shiujuku-ku Plas Surg Tokyo Womens Med. U.
Tokyo, 162-8
Japan

33538112

 

Tsuyoshi Takato, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Univ. Tokyo Dept. Oral Surgery
Tokyo, 113-8
Japan

(81) 358008943

 

Yukio Shirakabe, MD

Roppongi Minato-Ku 5-17-16
Tokyo, 106-0
Japan

(011) 354853081

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS
 

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS

1-1-5 Sendagi Bunkyo-ku Nippon Medical School - Plast Surg
Tokyo, 113-8
Japan

(3) 5814-6208

 

Hiroshi Mizuno, MD

Bunkyo-ku 2-1-1 Hongo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358021225

 

Takeshi Miyawaki, MD

3-25-8 Nishi Shimbashi Minato - ku
Tokyo, 105-8
Japan

(813) 433-1111

Robert Kure, MD
 

Robert Kure, MD

Plaza Clinic, 5-5-1 4F Hiroo Shibuya-ku
Tokyo, 150-0
Japan

(03) 5475-2345

Harunosuke Kato, MD
 

Harunosuke Kato, MD

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0
Japan

(81) 338155411

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401

 

Hajime Matsumura, MD

6-7-1 Nishishinju Ku Dept Pl Surg Tokyo Med University
Tokyo, 160--
Japan

(011) 81333426111