By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

 

Takuya Onizuka, MD

1-5-8 Hatanodai Shinagawa Showa University
Tokyo, 142-8
Japan

(011) 81337848001

 

Yoshiko Iwahira, MD

3F Takanawa, Minato-ku 2-21-43 Ycc Takanawa-Building
Tokyo, 10800
Japan

(813) 57935071

 

Yuji Kikuchi, MD

8-1 Kawada-cho Shinjuku-ku Tokyo Women's Medical University
Tokyo, 162-8
Japan

(011) 333538111

Yuichi Hirase, MD
 

Yuichi Hirase, MD

Yotsuya Medical Cube, 7-7 Nibancho, Chiyoda
Tokyo, 10200
Japan

(011) 81332610401

 

Nobuyuki Shioya, MD

Chuou-ku 5f, 3-5-8 Ginza
Tokyo, 10400
Japan

(011) 81352507333

 

Hiroshi Mizuno, MD

Bunkyo-ku 2-1-1 Hongo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358021225

 

Tsuyoshi Takato, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Univ. Tokyo Dept. Oral Surgery
Tokyo, 113-8
Japan

(81) 358008943

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS
 

Rei Ogawa, MD, PhD, FACS

1-1-5 Sendagi Bunkyo-ku Nippon Medical School - Plast Surg
Tokyo, 113-8
Japan

(3) 5814-6208

 

Hajime Matsumura, MD

6-7-1 Nishishinju Ku Dept Pl Surg Tokyo Med University
Tokyo, 160--
Japan

(011) 81333426111

Kotaro Yoshimura, MD
 

Kotaro Yoshimura, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Dept Plastic Surgery, Univ of Tokyo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358008948