By Procedure

Cosmetic

Reconstructive

Alternative Instrumentation

Harunosuke Kato, MD
 

Harunosuke Kato, MD

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0
Japan

(81) 338155411

 

Kimihiro Nojima, MD.PHD

3-25-8 Nishishinbashi, Minato-ku
Tokyo, 283-6
Japan

(011) 81334331111

 

Takuya Onizuka, MD

1-5-8 Hatanodai Shinagawa Showa University
Tokyo, 142-8
Japan

(011) 81337848001

 

Jun Yoshida, MD

4-20-2 Shibaura Bloom Tower #4704
Tokyo, 108-0
Japan

(03) 6435-1817

 

Yukio Shirakabe, MD

Roppongi Minato-Ku 5-17-16
Tokyo, 106-0
Japan

(011) 354853081

 

Hiroshi Mizuno, MD

Bunkyo-ku 2-1-1 Hongo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358021225

 

Tsuyoshi Takato, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Univ. Tokyo Dept. Oral Surgery
Tokyo, 113-8
Japan

(81) 358008943

 

Kiyonori Harii, MD

6-20-2 Shinkawa Mitaka-Shi Plastic Surgery
Tokyo, 181-8
Japan

(011) 81422475511

Kotaro Yoshimura, MD
 

Kotaro Yoshimura, MD

7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Dept Plastic Surgery, Univ of Tokyo
Tokyo, 113-8
Japan

(011) 81358008948

 

Yuji Kikuchi, MD

8-1 Kawada-cho Shinjuku-ku Tokyo Women's Medical University
Tokyo, 162-8
Japan

(011) 333538111